Bedrijfswagens by MC


Posted on June 29, 2015 at 9:00 PMSinds begin 2012 is de berekening van het voordeel voor het privégebruik van een bedrijfswagen helemaal gewijzigd. Sinds begin dit jaar moet men bij de berekening geen rekening meer houden met woonafstand van het werk maar met de “cataloguswaarde” en de Co2 uitstoot van de wagen. Aangezien er hierover heel wat onduidelijkheden waren en in het bijzonder over de term “cataloguswaarde”. Hierdoor had de federale overheidsdienst Financiën een lijst gepubliceerd op haar website met antwoorden op de meest gestelde vragen.

Promotionele prijsverlagingen / Optiepakketten
De grootste wijziging in de nieuwe lijst is dat er rekening mag gehouden worden met een aantal promoties. Tot nu toe was de catalogusprijs inclusief BTW en exclusief kortingen en verminderingen. Volgens deze nieuwe richtlijn mag men nu wel de cataloguswaarde verminderen met (tijdelijke) promotionele acties indien deze (tijdelijke) promotionele prijs door de constructeur/invoerder ook daadwerkelijk wordt opgenomen als een nieuwe catalogusprijs in zijn prijslijsten en het algemeen van toepassing is bij verkoop aan een particulier. Bij deze (tijdelijke) promotionele acties kan je ook denken aan optiepakketten waarbij het kopen van een groep opties goedkoper is dan de individuele opties. Hierbij moet men rekening houden of deze optiepakketten al dan niet beschikbaar zijn voor de particuliere markt. Wanneer deze pakketten beschikbaar zijn voor particulieren dan mag men rekening houden met de prijs van het optiepakket. Indien deze optiepakketten enkel beschikbaar zijn voor de professionele markten dan moet men rekening houden met de individuele waarde van elke gekozen optie.

Aankoop tweedehandswagen
Bij de tweedehandswagen is er ook een grote verduidelijking gekomen. Bij de berekening van het voordeel van alle aard dient men steeds rekening te houden met de BTW die werkelijk is betaald op het ogenblik van de tweedehandsverkoop. Dit wil dus zeggen dat men bij een tweedehandswagen geen rekening moet houden met de BTW die betaald bij aankoop van de wagen in nieuwe staat maar met de BTW die aangerekend is bij de aankoop van de tweedehandswagen. Wanneer er een tweedehandswagen wordt aangekocht welke onder de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge valt wordt er geen BTW op de factuur vermeld. In dit geval komt er geen BTW in de berekeningsgrondslag van het voordeel van alle aard.

Wagen aangekocht in het buitenland
Er is tevens ook een verduidelijking gekomen in verband met wagens die aangekocht worden in het buitenland. Om te cataloguswaarde van de wagen te bekomen moet men dus steeds rekening houden met de Belgische catalogusprijs, ongeacht of dit voertuig in België of in het buitenland is aangekocht. Enkel wanneer het voertuig niet op de Belgische markt wordt verkocht en er bijgevolg ook geen Belgische catalogusprijs bestaat voor dat voertuig, moet men rekening houden met de buitenlandse catalogusprijs voor de berekening van het voordeel van alle aard.

Tankkaart
Financiën verduidelijkt dat naast het voordeel voor de wagen er geen afzonderlijk voordeel is voor het persoonlijk gebruik van de tankkaart. Er is slechts één belastbaar voordeel van alle aard dat belast moet worden, met name het forfaitair geraamde voordeel van alle aard dat van toepassing is voor bedrijfswagens.

Eigen bijdrage extra kilometer
Wanneer het privégebruik wordt beperkt tot een maximum aantal kilometers per jaar en de werknemer een eigen bijdrage moet betalen per kilometer boven deze grens is de forfaitaire waardering nog steeds van toepassing. Dit aangezien de bedrijfswagen nog steeds ter beschikking wordt gesteld voor persoonlijk gebruik (woon-werkverplaatsingen en/of eigenlijke privéverplaatsingen). Hierdoor moet er dus nog altijd een voordeel van alle aard worden vastgesteld en dit ongeacht of de eigenlijke privéverplaatsingen al dan niet worden beperkt tot een maximum aantal kilometers per jaar en de werknemer bijvoorbeeld 0,10 EUR per kilometer moet betalen voor elke kilometer die het maximum aantal kilometers overschrijdt. Deze bijdrage kan in voorkomend geval als een eigen bijdrage van de werknemer worden aangemerkt die in mindering mag worden gebracht van het betreffende voordeel van alle aard. Wanneer de eigen bijdrage in het voordeel hoger zou zijn dan het forfaitair geraamde voordeel kan deze maximaal tot nul gereduceerd worden.

Bron: http://www.minfin.fgov.be
Opgelet voor publicatiefraude Sept 01, 2015 at 09:00 AM

Opgelet voor valse publicaties in naam van uw onderneming. Lees hier hoe u zich beter kan beschermen tegen deze nieuwe soort van criminaliteit.

Kilometervergoeding Aug 01, 2015 at 10:00 AM

Wanneer uw werknemers beroepsverplaatsingen maken met hun eigen wagen, wordt er van u als werkgever verwacht om deze kosten terug te betalen. Deze kostenvergoeding is niet onderworpen aan RSZ-bijdragen en aan belastingen voor zover de vergoeding werkelijke kosten dekt.

Bedrijfswagens June 29, 2015 at 9:00 PM

Sinds begin 2012 is de berekening van het voordeel voor het privégebruik van een bedrijfswagen helemaal gewijzigd. Sinds begin 2012 moet men bij de berekening geen rekening meer houden met woonafstand van het werk maar met de “cataloguswaarde” en de Co2 uitstoot van de wagen.