Corona - Werkloosheid


Posted on March 27, 2020 at 10:19 AMVanaf 13/03/2020 is het mogelijk om een werkloosheidsuitkering aan te vragen voor uw werknemers als gevolg van de corona-crisis. Hiervoor is geen toestemming van de werknemers of van derden nodig. Werknemers ontvangen een werkloosheidsuitkering rechtstreeks van de bevoegde instantie. De arbeidsverhouding wordt niet beïnvloed door deze maatregel en blijft van kracht.

Uitkering
Werknemers ontvangen een werkloosheidsuitkering rechtstreeks van de bevoegde instantie. De arbeidsverhouding wordt niet beïnvloed door deze maatregel en blijft van kracht.

Wat is het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering?
Gewoonlijk ontvangen werknemers een bedrag dat gelijk is aan 65 % van hun gemiddelde loon (beperkt tot € 2.754,76 per maand). Tot 30 juni 2020 zal het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering echter stijgen tot 70 % van het beperkte gemiddelde loon. Een forfaitaire bedrijfsvoorheffing gelijk aan 26,75 % zal worden ingehouden op de tijdelijke werkloosheidsuitkering. De werkgever kan de werkloosheidsuitkering aanvullen. De door de werkgever betaalde toeslagen vallen niet onder de definitie van loon en er zijn dus geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd, noch door de werkgever, noch door de werknemer. Ze blijven echter wel onderworpen aan dezelfde bedrijfsvoorheffing als de werkloosheidsuitkering, namelijk 26,75 %.

Sociale zekerheidsbijdragen:
De horeca-, vrijetijds-, cultuur- en sportsector en alle bedrijven die getroffen worden door de gedwongen sluiting overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020 krijgen automatisch een verlenging van de betalingstermijn tot 15 december 2020 met betrekking tot de sociale zekerheidsbijdragen. Bedrijven die niet door de gedwongen sluiting worden getroffen, maar die worden gesloten omdat ze niet aan de sanitaire maatregelen kunnen voldoen, kunnen op basis van een verklaring op eer uitstel van betaling verkrijgen. Als gevolg van de Corona-crisis hebben sommige bedrijven die niet verplicht zijn te sluiten en die zijn gesloten om andere redenen dan het feit dat zij niet aan de sanitaire maatregelen kunnen voldoen, de productie en de verkoop moeten stopzetten. Als gevolg daarvan zijn deze bedrijven ook volledig gesloten. Het is ook de bedoeling dat deze bedrijven op basis van een verklaring op eer kunnen profiteren van de verlenging van de termijn tot 15 december 2020. Het formulier "verklaring op eer" is beschikbaar op de website van de sociale zekerheid (voor bedrijven met een beveiligde online toegang tot de website). De sociale zekerheid heeft reeds aangekondigd dat zij controles zal uitvoeren om mogelijke gevallen van misbruik op te sporen.

Aarzel niet om ons team te contacteren indien u assistentie wenst.Kennisgeving bij sluiting wegens coronaJuly 14, 2020 at 11:16 AM

Sinds 13 juli zijn werkgevers verplicht om hun werknemers individueel en vooraf te informeren als zij tijdelijke werkloosheid willen aanvragen.

Opgelet voor publicatiefraude Sept 01, 2015 at 09:00 AM

Opgelet voor valse publicaties in naam van uw onderneming. Lees hier hoe u zich beter kan beschermen tegen deze nieuwe soort van criminaliteit.

Kilometervergoeding Aug 01, 2015 at 10:00 AM

Wanneer uw werknemers beroepsverplaatsingen maken met hun eigen wagen, wordt er van u als werkgever verwacht om deze kosten terug te betalen. Deze kostenvergoeding is niet onderworpen aan RSZ-bijdragen en aan belastingen voor zover de vergoeding werkelijke kosten dekt.

Bedrijfswagens June 29, 2015 at 9:00 PM

Sinds begin 2012 is de berekening van het voordeel voor het privégebruik van een bedrijfswagen helemaal gewijzigd. Sinds begin 2012 moet men bij de berekening geen rekening meer houden met woonafstand van het werk maar met de “cataloguswaarde” en de Co2 uitstoot van de wagen.