Corona september wijzigingen


Posted on August 05, 2020 at 09:53 AMVanaf 1 september 2020 zullen alleen werkgevers die bijzonder getroffen zijn door de coronaviruscrisis gebruik kunnen maken van de vereenvoudigde procedure voor werkloosheid.

Maart- Augustus 2020
Eind maart informeerden wij u over de mogelijkheid om een tijdelijke werkloosheidsuitkering aan te vragen voor uw werknemers, met als gevolg dat deze werkloosheidsdagen door de RVA werden betaald. Door verschillende omstandigheden hebben veel werkgevers geheel of gedeeltelijk gebruik gemaakt van deze maatregel. Om tegemoet te komen aan de talrijke verzoeken was de procedure voor het aanvragen van tijdelijke corona-werkloosheid sterk vereenvoudigd, in eerste instantie beperkt tot 31 augustus 2020.

Wijzigingen per 1 september 2020
Vanaf 1 september 2020 (tot en met 31 december 2020) zal dit wijzigen en zullen alleen werkgevers die bijzonder getroffen zijn door de coronaviruscrisis gebruik kunnen maken van de vereenvoudigde procedure. In de eerste plaats zijn dit de werkgevers waarvan de werkloosheidsgraad in het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% bedroeg (ten opzichte van het totale aantal dagen dat in de kwartaalaangifte bij de RSZ werd aangegeven).

Wat voor de andere werkgevers?
Voor alle andere werkgevers gelden de oorspronkelijke regels weer vanaf 1 september. Een bedrijf moet dus eerst worden erkend als een bedrijf in moeilijkheden en kan dan om economische redenen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid. De administratieve lasten voor werkgevers en werknemers zijn aanzienlijk hoger. Bovendien zal de Corona-vergoeding van € 5,63 per dag niet meer gelden voor werknemers.

Uitbesteding van werk aan derden en studenten
Het werk van werknemers die tijdelijk werkloos zijn als gevolg van de coronaviruscrisis mag niet worden uitbesteed aan derden of worden uitgevoerd door studenten. Werkgevers die zich niet aan deze regel houden, moeten de tijdelijk werkloze het normale loon voor de betreffende dagen betalen. Het verbod op uitbesteding aan derden of studenten geldt niet als de werkloosheid het gevolg is van een quarantainemaatregel.

Werkloosheidsuitkeringen
In onze circulaire van eind maart hebben we ook vermeld dat een forfaitaire bedrijfsvoorheffing van 26,75% van de bruto werkloosheidsuitkering zou worden ingehouden. Dit belastingtarief werd inmiddels verlaagd tot 15%, in eerste instantie voor de periode van mei tot en met december 2020. In het kader van de aangifte voor de inkomstenbelasting zullen deze voordelen echter worden onderworpen aan de normale progressieve belastingheffing. De vermindering van de bedrijfsvoorheffing kan dus slechts worden beschouwd als een tijdelijke maatregel om de economische prestaties/consumptie te stimuleren. Een forfaitaire roerende voorheffing van 26,75% blijft van toepassing op de eventuele aanvullende werkloosheidsuitkeringen van de werkgever. De werkloosheidsuitkeringen bedragen nog steeds 70% van het geplafonneerde brutoloon + een bijkomende corona-uitkering van EUR 5,63 per dag. Zoals hierboven vermeld, is de aanvullende uitkering van 5,63 euro per dag vanaf 1 september niet meer van toepassing voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen (d.w.z. in gevallen waarin de vereenvoudigde procedure niet van toepassing is).

Aarzel niet om ons team te contacteren indien u assistentie wenst.Sluiting wegens corona?March 27, 2020 at 10:19 AM

Vanaf 13/03/2020 is het mogelijk om een werkloosheidsuitkering aan te vragen voor uw werknemers als gevolg van de corona-crisis.

Kennisgeving bij sluiting wegens coronaJuly 14, 2020 at 11:16 AM

Sinds 13 juli zijn werkgevers verplicht om hun werknemers individueel en vooraf te informeren als zij tijdelijke werkloosheid willen aanvragen.

Opgelet voor publicatiefraude Sept 01, 2015 at 09:00 AM

Opgelet voor valse publicaties in naam van uw onderneming. Lees hier hoe u zich beter kan beschermen tegen deze nieuwe soort van criminaliteit.

Kilometervergoeding Aug 01, 2015 at 10:00 AM

Wanneer uw werknemers beroepsverplaatsingen maken met hun eigen wagen, wordt er van u als werkgever verwacht om deze kosten terug te betalen. Deze kostenvergoeding is niet onderworpen aan RSZ-bijdragen en aan belastingen voor zover de vergoeding werkelijke kosten dekt.

Bedrijfswagens June 29, 2015 at 9:00 PM

Sinds begin 2012 is de berekening van het voordeel voor het privégebruik van een bedrijfswagen helemaal gewijzigd. Sinds begin 2012 moet men bij de berekening geen rekening meer houden met woonafstand van het werk maar met de “cataloguswaarde” en de Co2 uitstoot van de wagen.

Copyright © co-acc