Corona - Kennisgeving


Posted on July 14, 2020 at 11:16 AMSinds 13 juli zijn werkgevers verplicht om hun werknemers individueel en vooraf te informeren als zij tijdelijke werkloosheid willen aanvragen.

Kennisgeving
Deze kennisgeving moet uiterlijk op de laatste dag voor het begin van de werkloosheid worden gedaan en moet de volgende elementen bevatten: de periode van werkloosheid of, indien van toepassing, de individuele dagen van werkloosheid.

Wijze van kennisgeving?
Er zijn geen formele vereisten voor de verzending, dus een sms of e-mail is perfect mogelijk. Wij adviseren een schriftelijke kennisgeving (bijvoorbeeld per e-mail) zodat in geval van een onderzoek snel bewijs kan worden geleverd, zowel aan de betrokken werknemer als aan de overheid. Een collectieve melding kan ook worden gedaan als het om meerdere werknemers gaat en elk van hen duidelijk wordt geïnformeerd wanneer hij/zij werkt of thuisblijft. Eventuele latere wijzigingen moeten altijd op dezelfde manier worden gecommuniceerd.

Formaliteiten en niet naleving
Werkgevers zijn ook verplicht om werknemers te informeren over de formaliteiten die zij zelf moeten vervullen. Bij niet-naleving van de meldingsplicht betaalt de werkgever de betrokken werknemers het normale loon voor de betreffende dagen.

Aarzel niet om ons team te contacteren indien u assistentie wenst.Sluiting wegens corona?March 27, 2020 at 10:19 AM

Vanaf 13/03/2020 is het mogelijk om een werkloosheidsuitkering aan te vragen voor uw werknemers als gevolg van de corona-crisis.

Opgelet voor publicatiefraude Sept 01, 2015 at 09:00 AM

Opgelet voor valse publicaties in naam van uw onderneming. Lees hier hoe u zich beter kan beschermen tegen deze nieuwe soort van criminaliteit.

Kilometervergoeding Aug 01, 2015 at 10:00 AM

Wanneer uw werknemers beroepsverplaatsingen maken met hun eigen wagen, wordt er van u als werkgever verwacht om deze kosten terug te betalen. Deze kostenvergoeding is niet onderworpen aan RSZ-bijdragen en aan belastingen voor zover de vergoeding werkelijke kosten dekt.

Bedrijfswagens June 29, 2015 at 9:00 PM

Sinds begin 2012 is de berekening van het voordeel voor het privégebruik van een bedrijfswagen helemaal gewijzigd. Sinds begin 2012 moet men bij de berekening geen rekening meer houden met woonafstand van het werk maar met de “cataloguswaarde” en de Co2 uitstoot van de wagen.

Copyright © co-acc